17 januari – Bpv plan in uitvoering

Om scholen te helpen bij het vertalen van hun BPV-verbeterplannen naar zichtbare verbeteringen in de praktijk, heeft de MBO Academie in samenwerking met CINOP de leergang ‘(ver)Beter BPV’ ontwikkeld. Met deze leergang wil de MBO Academie BPV-coördinatoren, projectleiders en onderwijsmanagers samenbrengen, inspireren, hun deskundigheid vergroten en concrete handvatten bieden die helpen om het eigen BPV-verbeterplan te vertalen naar succesvolle verbeteracties in de praktijk. Het bieden van ruimte voor collegiale consultatie is een belangrijk uitgangspunt van deze leergang.

Klik hier voor de inschrijfpagina

Klik hier voor meer informatie