18 september – Focus op examineren

In deze leergang gaan we in op de procesarchitectuur examinering. Zowel strategische, tactische als operationele zaken waar een examencommissie mee te maken heeft komen aan bod in deze leergang. Input van experts uit het veld en het werken aan de inhoudelijke vertaalslag, geeft de deelnemer zicht op een duurzame kwaliteitsverbetering. Kwaliteitsborging van de examinering toegespitst op je eigen situatie. De leergang is bestemd voor (potentiële) leden van sectorale of centrale examencommissies.

Meer info

Klik hier om u in te schrijven