8 november – Leren voor de toekomst

We leven in een (digitale) wereld waar ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Kennis en vaardigheden die nodig zijn in een beroep veranderen daardoor regelmatig of zijn soms niet meer nodig. Dat vraagt van mensen die werken dat zij hun leven lang blijven leren. In het mbo is het van belang dat studenten hierop worden voorbereid. Tijdens deze masterclass leert u hoe u studenten meer verantwoordelijkheid kan laten nemen over hun eigen leerproces.

Klik hier voor meer informatie

Klik hier om u in te schrijven