BPV plan in uitvoering

Om scholen te helpen bij het vertalen van hun BPV-verbeterplannen naar zichtbare verbeteringen in de praktijk, heeft de MBO Academie in samenwerking met CINOP de leergang ‘(ver)Beter BPV’ ontwikkeld. Met deze leergang wil de MBO Academie BPV-coördinatoren, projectleiders en onderwijsmanagers samenbrengen, inspireren, hun deskundigheid vergroten en concrete handvatten bieden die helpen om het eigen BPV-verbeterplan te vertalen naar succesvolle verbeteracties in de praktijk. Het bieden van ruimte voor collegiale consultatie is een belangrijk uitgangspunt van deze leergang.

Voor wie is deze leergang?
BPV-coördinatoren, teamleiders, projectleiders en andere betrokkenen bij de BPV-verbeterplannen binnen een mbo-instelling.

Deze leergang is gericht op …

  • Het concretiseren van het eigen BPV-verbeterplan. Gedurende de bijeenkomsten wordt het eigen BPV-verbeterplan als uitgangspunt gebruikt en vertaald naar concrete acties gericht op resultaat op korte- en middellange termijn.
  • Het faciliteren van collegiale consultatie rondom de BPV-verbeterplannen. Het leren van en met elkaar is een belangrijk uitgangspunt van deze leergang.
  • Het bieden van inspiratie (o.a. door inzet van gastsprekers), het aanreiken van handvatten en tools om meer resultaatgericht te werken aan het verbeteren van de BPV.
  • Het inventariseren van veel voorkomende knelpunten in de BPV en bijbehorende oplossingsrichtingen rondom bijv. de matching, organisatie, begeleiding en het (regionaal) netwerken.
  • Het komen tot verbeteracties. De verbeteracties moeten passen binnen de kaders van de organisatie én aansluiten bij het team (financieel, veranderkundig, organisatie etc.).

Binnen het basisprogramma is ruimte voor invulling op maat. Tijdens de kick-off worden specifieke wensen geïnventariseerd, zodat gekeken kan worden op welke manier de leergang meer op maat kan worden vormgegeven.

Wat levert het op?

Na afloop van deze leergang heb je breed beeld van diverse best practices, veelvoorkomende knelpunten en bijbehorende oplossingsrichtingen in de BPV. Je hebt het eigen BPV-verbeterplan geconcretiseerd naar verbeteracties die passen binnen de cultuur, kaders én randvoorwaarden van de eigen organisatie/team. Daar waar mogelijk zijn verbeteracties al in uitgevoerd en/of in gang gezet en is gereflecteerd op het resultaat en het effect van deze acties.  Spreekt het bovenstaande je aan? Dan is deze leergang iets voor jou. In 4 bijeenkomsten ga je stapsgewijs en in dialoog met collega-professionals, trainers en experts uit de praktijk aan de slag met het concretiseren van jouw BPV-verbeterplan. Tussen de bijeenkomsten door is het mogelijk om vragen te stellen en ervaringen te delen met de trainers en collega’s via de ELO.

Het programma:

Kick off   (1 dagdeel)
Tijdens de kick off ontvangt de deelnemer meer informatie over de precieze inhoud van het programma, de gehanteerde werkwijze, incl. het werken met de ELO. Ook bespreken we wat de verwachtingen en wensen van de deelnemers om het programma meer op maat vorm te kunnen geven.

Dag 1: Ingrediënten & werkwijze van een sterk BPV-verbeterplan
Op dag 1 staan we nadrukkelijk stil bij de BPV-plannen van de deelnemers. Wat zijn ingrediënten van een krachtig BPV-plan, wat zijn veelvoorkomende valkuilen, welke dilemma’s / vragen leven er binnen de groep en wat zijn tips en tricks die we elkaar kunnen meegeven om de BPV-plannen op een praktische manier in de praktijk vorm te geven?

Dag 2: Belang van netwerken
Hoe bouw, onderhoud en gebruik je een krachtig netwerk met de leerbedrijven in jouw regio? Wat is het belang van een goede relatie met de BPV-bedrijven en welke aanpakken, organisatievormen en mogelijkheden zijn er om te netwerken?

Dag 3: Matching & Begeleiding  

Het zoeken van geschikte BVP-plekken en het matchen van vraag en aanbod is een van de meest cruciale aspecten van een goede BPV. Wanneer dit niet goed gaat heeft dit grote impact op zowel de samenwerking in de toekomst met de bedrijven, als mogelijke uitval bij studenten.  

Dag 4: Programma & Beoordeling  

Een goede afstemming tussen leren in de klas en leren op de werkvloer blijft lastig vorm te geven. Wat hebben studenten nodig voordat ze op stage kunnen? En hoe kun je ook in de BBL in het onderwijs zo goed mogelijk aansluiten op vraagstukken uit de praktijk? In het laatste dagdeel van deze bijeenkomst staat de afronding van deze leergang centraal. Daarbij geven de deelnemers een presentatie over de vertaling van hun BPV-verbeterplan naar een aanpak hoe tot betere kwaliteit en resultaten te komen in de BPV.
Studiebelasting
36 contacturen & 24 uur zelfwerkzaamheid

Na afloop
De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. De trainer beoordeelt of voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. Voorwaarden zijn: een actieve leerhouding en de aanwezigheid tijdens alle scholingsdagen. Daarnaast houden de deelnemers toegang tot de elektronische leeromgeving waar relevante achtergrondinformatie en de meest recente informatie is opgenomen die verband houdt met het thema van deze leergang.

 Wie zijn de trainers?

Voor deze leergang werken we samen met CINOP Advies

Wat kost het?

De kosten voor deelname aan deze leergang bedragen € 1750,00  inclusief btw.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de MBO Academie voor data van de leergang via telefoonnummer: 0318-648560  of mail naar info@mboacademie.nl