Leergang: Kwaliteit & Onderwijsteams:

Geef er leiding aan!

Teams in het mbo bepalen de kwaliteit van het onderwijs. Maar hoe zorgt u ervoor dat het onderwijsteam de kwaliteit van de opleidingen borgt en daarin steeds beter wordt? Aan u, als opleidingsmanager of teamleider de taak om uw team(s) daarin te sturen en te ondersteunen. In deze leergang leert u hoe u dat kunt doen. U krijgt inzicht in de huidige en wenselijke situatie van het team en u krijgt interventies aangereikt die u kunt inzetten om de wenselijke situatie te realiseren.

Herkent u zich voor een groot gedeelte in het onderstaande beeld, dat teams:

 • hulp kunnen gebruiken bij het stellen van afgebakende doelen en prioriteiten;
 • het lastig vinden om gezamenlijk te bepalen wat kwaliteit van onderwijs is;
 • weinig vaardigheden hebben in het interpreteren van evaluatiegegevens en om op basis daarvan passende acties te ondernemen;
 • niet gewend zijn om een goede probleemanalyse te maken;
 • vaak kiezen voor een ad hoc oplossing in plaats van een structurele oplossing
 • het moeilijk vinden om, op basis van kwaliteiten, talenten en ambities, onderling taken te verdelen;
 • geen cultuur kennen van het geven van constructief feedback om zo het professioneel handelen te vergroten
 • te voorzichtig zijn om elkaar te stimuleren, van elkaar te leren en om te experimenteren

Bent u op zoek naar inspiratie en naar antwoorden op de vraag hoe u uw team in deze ontwikkeling kunt steunen? Volg dan deze leergang.

Inhoud

In de leergang gaan we aan de slag met:

 • Het in kaart brengen van hoe het team op dit moment werkt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit
 • Het bepalen van de kwaliteitscultuur van het team aan de hand van vier portretten
 • Het vaststellen van de ontwikkelingsfase van het team aan de hand van vier stadia voor teamontwikkeling
 • Een aanpak om samen met het team een stip op de horizon te zetten en deze concreet te maken naar bijvoorbeeld een periode voor over een jaar
 • Hoe het team inzicht kan krijgen in haar eigen kracht, hier trots op kan zijn en dat kan benutten als motivatie om aan de slag te gaan en om beter te worden
 • De wijze waarop teams effectieve en inspirerende wijze evaluatiegegevens kunnen benutten om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren
 • Tools om het reflecteren in teams te stimuleren, zoals collectief reflecteren en voeren van een professionele dialoog
 • Praktische interventies die u kunt inzetten om met het team verbeterslagen te maken
 • Hoe dit alles past binnen de wettelijke kaders
 • Reflectie op uw eigen handelen in relatie tot de begeleiding van het team

Aanpak

U maakt zich bovenstaande zaken eigen door ze direct toe te passen op een team dat u zelf aanstuurt of begeleidt. U brengt de huidige situatie samen met het team in kaart en bepaalt wat de wenselijke situatie is voor over een jaar. Vervolgens krijgt u tools en interventies aangereikt waarmee u het team kunt begeleiden om toe te werken naar de gewenste situatie. Tussen de bijeenkomsten door gaat u met opdrachten aan de slag in samenwerking met het team. Belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten vormt uitwisseling met mede-deelnemers, want zij bevinden zich in dezelfde situatie en kunnen u verder helpen met hun inzichten en ideeën vanuit hun eigen ervaring. Uiteraard krijgt u feedback van de begeleider van de leergang. Daarnaast doet u de nodige inspiratie op door een gastspreker en filmpjes.

Opzet van de bijeenkomsten

Startbijeenkomst: Toelichting op doel en inhoud van de leergang en inzicht krijgen in uw startsituatie en leervraag
Dag 1: In kaart brengen van huidige situatie van het team
Dag 2: In kaart brengen van de gewenste situatie van het team
Dag 3: Interventies om van de huidige naar de gewenste situatie te komen
Dag 4: Terugkomdag, verdieping op basis van behoefte en reflectie op de tot dan toe bereikte resultaten.

Resultaat
Aan het einde van de vier bijeenkomsten heeft u in beeld hoe u met een team wilt werken aan het continu verbeteren van het onderwijs en kunt u dit aan de hand van een korte pitch duidelijk uiteenzetten. U heeft concrete doelen gesteld waarin u aangeeft hoe u en het team aan de slag gaan om de kwaliteit van het onderwijs continu te verbeteren. Tussen de bijeenkomsten heeft u al activiteiten uitgevoerd om deze doelen te realiseren. Verder heeft u feedback ontvangen om uw aanpak te verbeteren. Gedurende de duur van de leergang bereikt u dus al daadwerkelijk vooruitgang met een team.

Doelgroep

Opleidingsmanagers, teamleiders of andere medewerkers die de taak hebben om een team aan te sturen en te begeleiden in het verbeteren van het onderwijs.

Studiebelasting

Vier studiedagen: 4*7,5 uur = 30 uur
Startbijeenkomst: 2 uur
Zelfstudie: 15 uur
Totaal: 47 uur

Na afloop

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname. De trainer beoordeelt of voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat: een actieve leerhouding, tussentijdse opdrachten uitvoeren en de aanwezigheid tijdens alle scholingsdagen.