Waarom deze leergang?

Er is geen ontkomen aan, ook scholen hebben te maken met de juridisering van de samenleving. En wat blijkt: bij veel mbo scholen is de juridische expertise inzake de rechten en plichten van studenten versnipperd of beperkt aanwezig.  Met de studieloopbaan van de student als basis, bespreken we in deze leergang de verschillende rechten en plichten van zowel de student als de onderwijsinstelling. Wanneer je  in je dagelijkse werkzaamheden in aanraking komt met  deze rechten en plichten is deze leergang uitermate geschikt voor je.

Het Programma

Kick off – persoonlijke intake
Voorafgaand aan de leergang wordt elke deelnemer persoonlijk geïnformeerd over:

– De opzet van de leergang
– Korte verkenning achtergrond van de deelnemer
– Afspraken maken over de opzet, inhoud en werkwijze van de leergang
– Korte introductie over rechten en plichten
– Toelichten van het werken rondom eigen casuïstiek
– Inventariseren leervragen en wensen van deelnemer

Dag 1 en 2: Module 1 t/m 6 (2 dagen van 2 dagdelen; 9.00 – 16.30)
Module 1) Generiek; het recht op onderwijs, positie van het beroepsonderwijs in het stelsel, de onderwijsovereenkomst etc.
Module 2) Inschrijving, intake en verplichtingen rond passend onderwijs
Module 3) Rechten en plichten in school en uitschrijving en verwijdering
Module 4) Leren in de beroepspraktijk
Module 5) Examinering en diplomering
Module 6) Casus behandeling

Resultaat

Na afloop van deze leergang heb je een goed beeld van de actuele juridische kwesties die samenhangen met rechten en plichten van de student en onderwijsinstelling. De leergang versterkt je juridische kennis en bied je een platform om actuele kwesties te bespreken en feed back te krijgen van een juridisch deskundige en van collega’s van andere mbo scholen. Dit alles draagt bij aan “legal awareness” (juridische alertheid) en daarmee het beter “in control” komen en blijven van scholen. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Waar is de trainingslocatie?
MBO Academie
Horaplantsoen 20
6717 LT Ede.
telefoon: 0318-648560

Wie zijn de trainers?

Deze leergang wordt verzorgd door Prof. mr. P.W.A. (Pieter) Huisman en drs. M.N. (Marvin) Leerdam MPM beiden senior adviseurs van Hobéon.  Pieter Huisman is als bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht verbonden aan Erasmus universiteit. Tijdens de leergang brengt hij vooral jurisprudentie in en legt verbinding met andere sectoren zoals het vo en het hbo. Marvin Leerdam is jarenlang werkzaam geweest in het mbo en zoomt vooral in op de wet- en regelgeving in het mbo.

Studiebelasting
14 contacturen

Hoe schrijf ik in?
Dat kan via onze site: www.mboacademie.nl. U kunt natuurlijk ook een e-mail bericht aan ons sturen: info@mboacademie.nl.

Wat kost het?
De kosten voor deelname aan deze tweedaagse leergang bedragen € 1.175,-

Team arrangementen.
Steeds meer onderwijsinstellingen maken gebruik van de mogelijkheid om deze leergang ‘in company’ uit te voeren. Wij kunnen dan, in overleg met de opdrachtgever, de inhoud van de leergang zoveel als mogelijk afstemmen op specifieke wensen. Voor deze trainingen gelden aangepaste, aantrekkelijke voorwaarden en tarieven.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met de MBO Academie voor data van de leergang via telefoonnummer: 0318-648560, of kijk op www.mboacademie.nl.