Inleiding

GrafiekCentraal thema in deze leergang is de wijze waarop de kwaliteit van de examenprocessen in de mbo-instellingen beter en duurzamer geborgd kunnen worden. Experts van binnen en buiten de sector werken hierbij aan de inhoudelijke vertaalslag naar de eigen situatie met als doel om de deelnemers te inspireren en ze handvatten bieden voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de examineringsprocessen in de onderwijsinstelling.

Als kader wordt gewerkt van de verschillende gebieden van de procesarchitectuur examinering waarmee examencommissies werken. Op deze wijze komen strategisch-beleidsmatige, tactische en operationele zaken waar de examencommissie mee te maken heeft aan bod.

In de leergang is aandacht voor belangrijke kernvragen zoals:

  • Zijn we als examencommissie in control op alle deelprocessen van de procesarchitectuur examinering?
  • Hoe draagt een heldere examenorganisatie bij aan de verhoging van de kwaliteit?
  • Hoe zet de examencommissie de PDCA-cyclus in?
  • Hoe komen we tot verbeterplannen die ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden?
  • Hoe betrekken we de teams bij de borging van kwaliteit?

Duur
3 dagen met voorafgaande een startbijeenkomst (totaal 7 dagdelen)

Na afloop
De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. De trainer beoordeelt of voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. Voorwaarden zijn: een actieve leerhouding en de aanwezigheid tijdens alle scholingsdagen. Daarnaast houden de deelnemers toegang tot de elektronische leeromgeving waar relevante achtergrondinformatie en de meest recente informatie is opgenomen die verband houdt met het thema van deze leergang.

Doelgroep
(potentiële) leden van examencommissies in het MBO

Inschrijving
Bij interesse of vragen, kunt U een email sturen naar info@mboacademie.nl

Tijd
Startbijeenkomst: een dagdeel
Overige bijeenkomsten 09:30 – 17:00

nnKP3y5Kty

Studiebelasting
21 contacturen & 10 uur zelfstudie

Locatie
MBO Academie
Horaplantsoen 20
6717LT Ede

Kosten
€1350,- (exclusief btw)

Team arrangementen
Steeds meer onderwijsinstellingen maken gebruik van de mogelijkheid om deze leergang ‘in company’ uit te voeren. Wij kunnen dan in overleg de inhoud van de leergang zoveel als mogelijk afstemmen op de specifieke wensen. Voor deze trainingen gelden aangepaste, aantrekkelijke voorwaarden en tarieven.  Neem hiervoor contact op met MBO Academie en bel naar 0318-648560.