Inleiding

141164185

Hoe ontwerp je een goede rekenles? Niveauverschillen in de klas, hoe ga je daar mee om? Deze en andere vragen staan centraal in de leergang Rekenmeesters.

Hoe hebben de leerlingen leren rekenen op de basisschool? De verschillende leerlijnen, zoals aangeboden in het primair onderwijs, komen aan bod. De doorgaande leerlijn vanuit 1F wordt doorgetrokken naar niveau 2F en 3F. Het ontwerpen van goede rekenlessen waarin alle deelnemers goed leren rekenen en hoe we de rekenmethode op een juiste manier kunnen inzetten komt naar voren. Naast het verkrijgen van inzicht wordt veel aandacht besteed aan verschillende vormen van oefenen. Alle domeinen genoemd in het referentiekader komen in deze leergang aan de orde.

Voor alle bijeenkomsten geldt dat de didactiek zoals deze op voorgaande scholen is aangeboden wordt besproken. Ook de eigen vaardigheid van de deelnemers wordt als vertrekpunt van de leergang genomen.

Bijeenkomst 1
Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de methodieken die nodig zijn voor de examenopgaven binnen de verschillende domeinen.

Bijeenkomst 2
Specifiek aandacht voor de basisvaardigheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vanuit het domein getallen.

Bijeenkomst 3
Specifiek aandacht voor het domein verhoudingen, met  extra aandacht voor breuken, procenten,  kommagetallen en verhoudingen.

Bijeenkomst 4
Het rekenexamen. Welke kennis is hiervoor nodig?

Bijeenkomst 5
Specifiek aandacht voor de verbanden en meten & meetkunde

Bijeenkomst 6
Verschillende modellen van klassenmanagement komen aan de orde. Op welke wijze kan je de methode inzetten? Hoe kan je binnen groepen omgaan met verschillen? Startpunt is de eigen les-/klassituatie.

Bijeenkomst 7
Nadat studenten rekenlessen gevolgd hebben staat het examen voor de deur. Hoe bereiden we studenten goed voor op het examen?

Doelgroep
Iedereen die rekenlessen verzorgt in het MBO.

Studiebelasting
25 contacturen & 7 uur zelfstudie

Eerst volgende start bijeenkomst
Bekijk hier onze agenda voor het actuele aanbod!

Tijd
Ontvangst 13.00 uur start 13.30 uur tot 17.00 uur.6ajoZbiYd8

Locatie
MBO Academie
Horaplantsoen 20
6717LT Ede

Kosten
€1225,-  per deelnemer

Team arrangementen

Steeds meer onderwijsinstellingen maken gebruik van de mogelijkheid om deze leergang ‘in company’ uit te voeren. Wij kunnen dan in overleg de inhoud van de leergang zoveel als mogelijk afstemmen op de specifieke wensen. Voor deze trainingen gelden aangepaste, aantrekkelijke voorwaarden en tarieven.  Neem hiervoor contact op met de MBO Academie en bel naar 0318-648560.