Waarom deze leergang?

  • Je bent teamleider of –coördinator en je realiseert je dat Focus op Vakmanschap en de nieuwe kwalificatiedossiers niet met een minimale aanpassing te verwerken zijn in het bestaande onderwijsaanbod;
  • Je wilt werken vanuit jullie visie op onderwijs en niet beginnen bij het aantal beschikbare fte’s;
  • Je wilt graag met en van andere collega’s leren hoe je van kwalificatiedossier naar  een onderwijsprogramma komt en hoe je daar je team en anderen binnen je ROC bij kunt inzetten en aansturen;
  • Je wilt weten hoe je alle wettelijke verplichtingen moet interpreteren en om moet zetten in een werkbare vorm;
  • Je wilt grip krijgen op de kosten van de opleiding.

Overleggen

Spreekt het bovenstaande u aan? Dan is deze leergang iets voor u. In een meerdaags programma gaat u stapsgewijs en in dialoog met collega’s en trainers met uw eigen opleiding(en) aan de slag om een plan te maken om met uw team een uitvoerbaar, betaalbaar en kwalitatief goed onderwijsprogramma te ontwerpen.

We starten met het formuleren van de opdracht. We werken daarbij vanuit de visie van de instelling op onderwijs, ontwikkelingen in regionale bedrijfsleven en het kwalificatiedossier in de richting van een kwalitatief goed onderwijsprogramma. We werken van een grofontwerp naar een fijnontwerp. We houden bij het ontwerpen rekening met de keuzes die de onderwijsinstelling mee geeft, de vigerende wet- en regelgeving en kijken naar benodigde inzet van mensen en middelen.

Naast de meer ‘technische’ kant van het proces, besteden we ook ruim aandacht aan de ‘sociale’ kant van het proces. Ook de financiële effecten van de keuzes blijven niet onbesproken.  We verwachten bij deze leergang een open en lerende houding. De leergang kenmerkt zich door gezamenlijk ontwikkelen. Zowel trainers als deelnemers brengen hun expertise en ervaringen in en dragen zo bij aan de ontwikkeling van casuïstiek en een kennisdatabase. De leergang start met een kick-off van een dagdeel. We gaan dan dieper in op het programma en gaan met u in gesprek over uw verwachtingen en veranderopdracht. De leergang zelf duurt vijf dagen. Tussen elke scholingsdag zit tijd om voor uw eigen opleiding zaken uit te werken. Het voorbereiden en uitwerken vraagt voor de hele leergang ongeveer 5-6 dagen. Tussentijds is het mogelijk om vragen te delen met de trainers en collega’s. 

Het programma

Kick off   (1 dagdeel)
Tijdens de kick off ontvangt de deelnemer meer informatie over de precieze inhoud van het programma, de gehanteerde werkwijze en de inzet die van deelnemers en Coverbegeleiders nodig is om het programma te laten slagen. Per deelnemer kijken we naar de opdracht die is meegebracht: Welk onderwijsprogramma moet worden opgeleverd, aan welke eisen moet dat voldoen en wat is de complexiteit van de vraag? Tijdens de leergang maken we gebruik van een curriculumtool.

Dag 1 Visie en kaders
Dag 1 staat in het teken van visie en kaders. Doel is om kaders voor het herontwerp van de opleiding neer te zetten en de ‘speelruimte’ te ontdekken.

Dag 2 en 3 Verkenning, ontwerpprincipes en het maken van een grof ontwerp
Deze dagen gaan we aan de slag met de verkenning  van omgevingsfactoren, het krachtenveld en de ontwerpprincipes. Hierbij maken de deelnemers kennis met uiteenlopende manieren van organiseren en het inrichten van onderwijs.

Dag 4  Van grof naar fijn ontwerp
Is het grof ontwerp uitvoerbaar en betaalbaar? Van grof naar fijn ontwerp en de bijbehorende financiële keuzes komen aan bod. Op basis van de uitkomsten wordt een start gemaakt met de opzet van een ‘business case’.

Dag 5  Business case, verdieping en terugblik
De business case wordt afgerond en we zoomen we in op thema’s waarvan we met elkaar hebben geconstateerd dat die taai zijn of voor de aanwezige deelnemers een belangrijke rol spelen in hun onderwijsprogrammering en daarom om verdieping vragen. Ook kijken we terug. Welke onderwijsprogramma’s zijn ontwikkeld. En hoe willen de deelnemers het geleerde verder in de praktijk brengen.

Studiebelasting
33 contacturen & 40 uur zelfstudie

Na afloop
De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. De trainer beoordeelt of voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. Voorwaarden zijn: een actieve leerhouding en de aanwezigheid tijdens alle scholingsdagen. Daarnaast houden de deelnemers toegang tot de elektronische leeromgeving waar relevante achtergrondinformatie en de meest recente informatie is opgenomen die verband houdt met het thema van deze leergang.

Doelgroep
Leidinggevenden van onderwijs- en opleidingsteams, stafmedewerkers en andere betrokkenen bij de onderwijsontwikkeling binnen een mbo-instelling.

Waar is de trainingslocatie?certificaat lerarenregister

MBO Academie
Horaplantsoen 20
6717 LT  Ede

Eerst volgende start bijeenkomst

Bekijk hier onze agenda voor het actuele aanbod!

Wat kost het?

De kosten voor deelname aan deze leergang bedragen € 1.950,– exclusief btw.

Team arrangementen
Steeds meer onderwijsinstellingen maken gebruik van de mogelijkheid om deze leergang ‘in company’ uit te voeren. Wij kunnen dan in overleg de inhoud van de leergang zoveel als mogelijk afstemmen op de specifieke wensen. Voor deze trainingen gelden aangepaste, aantrekkelijke voorwaarden en tarieven.  Neem hiervoor contact op met MBO Academie en bel naar 0318-648560.