Het thema ‘teams aan zet’ mag zich in de mbo sector een grote belangstelling verheugen. Op basis van een programma van eisen, is er door de MBO­Academie, een flexibel aanbod gecreëerd voor teamleiders en hun teams. In dit aanbod zijn interessante nieuwe zienswijzen, inspirerende gedachtes en theorieën opgenomen. Experts uit diverse vakgebieden en disciplines werkten mee aan deze opzet. Centraal in deze workshops is  steeds: wat werk in de praktijk van alle dag. In deze serie workshops, met modules van maximaal een dag, worden praktische en concrete ervaringen geordend en gedeeld.

Voor wie zijn deze workshops bedoeld?

De modules zijn in principe bedoeld voor (potentiële) leidinggevenden van teams in mbo instellingen. De deelnemers hebben vanuit hun functie direct te maken met de aansturing van onderwijsteams, of vervullen nu of straks deze rol in de teams aan zet.

Onderwerpen

Na de introductie workshop, verkennen we in een reeks van 7 bijeenkomsten, de dynamische wereld waarin de teams aan zet zich bevinden. De thema’s hebben betrekking op leiderschap en het functioneren van een team van professionals in een al dan niet gekantelde organisatie; vraagstukken die van belang zijn om te delen.

Er komt nogal wat bij kijken voor het team aan zet is en we allemaal vinden dat het goed loopt. Wat afgelopen jaren is gebleken van belang te zijn, naast de structuur, de besturingsfilosofie en de cultuur van de organisatie en het team, is vooral de soms lastig in te vullen rol van de coördinator of de leider van belang. Teams zijn niet als vanzelf aan zet, en het vergt anders sturen, anders kijken, anders doen en dus ook anders ‘zijn’. Het is van groot belang elkaar te waarderen en van elkaar te willen leren.

 • Hoe nemen we samen een besluit en hoe sturen we in de gekantelde organisatie? hoe organiseren we de ‘control’ op basis van vertrouwen, waar vinden we de ruimte in de regels en de kaders?
 • Hoe organiseren we de ondersteuning en de staf-lijn relatie, de faciliteiten en de infrastructuur?
 • Hoe zorg je voor een flexibele inrichting van de administratieve- en logistieke organisatie, wat betekent een faciliterende rol van de staf?
 • Hoe stellen we een team samen op basis van talenten en interesses,
 • hoe gaan we om met diversiteit, de dynamiek en energie in de groep versus het individueel belang en de erkenning van de professional en het talent?
 • Hoe stimuleren we de continue innovatie van het curriculum op basis van een onderwijsconcept voor de korte en vooral ook de lange termijn?
 • Wat verstaan we eigenlijk onder de kwaliteit van de cultuur in een onderwijsteam van alle dag?

Alle data op een rij:

Introductie dinsdag 02 april 2019
Module 1; Teams aan zet in de gekantelde organisatie dinsdag 16 april 2019
Module 2; Het leiden van een team aan zet dinsdag 14 mei 2019
Module 3; Teams aan zet: vrijheid in geaccepteerde gebondenheid dinsdag 28 mei 2019
Module 4; Bouwen aan een goed team aan zet dinsdag 11 juni 2019
Module 5; Transformeren naar teams aan zet dinsdag 25 juni 2019
Module 6; De professionals in het team aan zet dinsdag 10 september 2019
Module 7; Kwaliteit en cultuur van het team aan zet dinsdag 01 oktober 2019

De serie bestaat uit:

Deze introductie module vormt de basis voor deelname aan een of meerdere modules uit het aanbod. Deelname aan deze module is gratis. 
Je kunt je hierna inschrijven voor een of meerdere modules.Introductie: Teams aan zet; een goed idee of bezint eer ge begint?                 

 1. Teams aan zet in de gekantelde organisatie?
  Een module over het kantelen van de organisatie, wat hebben we geleerd en wat betekent het. Welke succesvolle voorbeelden van structuren kennen we, waar loopt het goed en wat is daar gedaan? Wat zijn de randvoorwaarden voor succes en waarom lukt het en soms ook niet?
 2. Het leiden van een team aan zet
  Over het leiden van teams aan zet en wat er bij komt kijken. Wat is het leiderschap dat past en verbindt, wat is de rol van de leider? Wat doe je dan? Is het zelf sturen een contradictie intermine, en alweer de hype voorbij? Welke stijl van leidinggeven onderkennen we en welke past het best bij jou en het team? Leer je eigen stijl van werken nog beter kennen. Hoe is het om te werken in een fluïde omgeving, waar afgebakende taken niet lijken te bestaan?
 3. Teams aan zet: vrijheid in geaccepteerde gebondenheid
  Het team aan zet faciliteren, wat betekent dat voor de administratief, organisatorische inrichting? Wat is een team? Wat is ‘onze’ professionele ruimte? In welke context werkt het team in het mbo, wat zijn de kaders hard en zacht? Over het werken met een teamplan en teamopdracht en de ervaringen bij het faciliteren en ondersteunen van teams aan zet. Wat werkt wel en waarom niet?
 4. Bouwen aan een goed team aan zet
  Hoe maken we een team succesvol, hoe gaan we om met talent. Hoe klopt het hart van het team en de mensen? Als het niet goed loopt, diagnose, wat zou er dan aan de hand kunnen zijn? Hoe ontwikkelen teams zich, wat weten we van de dynamiek in de groep, welke interventies zijn succesvol gebleken? Deskundigheidsbevordering als team en als individu: hoe, hoeveel, waarin? Goed onderwijs, ontwerpen, organiseren, geven; hoe doen we dat en bepalen we het vooral samen?
 5. Transformeren naar teams aan zet
  Aan de orde komen theorieën en modellen over hoe te veranderen door bijvoorbeeld te werken vanuit principe van de verdraaide organisaties. Is het Rijnlands gedachtegoed alweer achterhaald? Hoe anticiperen we op de steeds sneller veranderende wereld, hoe doen we dat in het onderwijs, waar gaan we naar toe, wat is de bedoeling, wat is onder-wijsheid? Wat zijn de laatste inzichten en zienswijzen, wat zijn de voorbeelden in een educatieve context, zijn deze alleen te vinden in het buitenland? Het onderwijs van de toekomst, wat is dat? Hoe komen we daar?
 6. De professionals in het team aan zet
  Om goed te kunnen werken in een team aan zet mag je ook wat vragen van de onderwijsprofessional. Je vertrouwt immers op de kracht van de professionals. Afspraken maken en je aan de afspraak houden. Blijvend leren faciliteren. Jezelf een leven lang ontwikkelen. We hebben er recht op, zegt de cao. Je weet wat je kan en je deelt het. Maar gaat het dan vanzelf goedkomen? Vertrouwen bouw je op door heldere intenties ‘zeggen wat je doet, doen wat je zegt’. En door heldere acties ‘goed zijn in wat je doet’. Hoe creëer je deze omgeving waar begrijpen en vertrouwen als vanzelf lijkt te gaan?
 7. Kwaliteit en cultuur van het team aan zet
  We investeren in een kwaliteitscultuur die stimuleert en meer ruimte en meer vertrouwen biedt voor goed onderwijs, vertrouwen tussen studenten en docenten, tussen bestuur, leiding en overheid. Kwaliteitscultuur: we trekken er hard aan maar lijken soms niet voor uit te komen, en de bureaucratie groeit onbedoeld. Maar hoe kan het dan? Wat willen we dan? Leggen we de lat te hoog, wat is onze ambitie, wat verwacht jij er van?In deze workshop verkennen we, na een simpele cultuurscan, wat cultuur is, op basis van bijvoorbeeld de dimensies van hofstede, het gedachtegoed van ‘de corporate tribe’. Cultuur is diep verankerd. Wat is dat kwaliteitscultuur? Welke dilemma’s komen we tegen? Welke rol spelen leiders, omgeving en branche, verwachtingen en ambities? Wat is het gedrag wat er toe doet en hoe kunnen we het veranderen?

Opbouw van de modules

Elke module kent een vaste opbouw die bestaat uit 2 delen.
Deel 1 van 09.30 tot 14.30           Verkenning van het vraagstuk.
In het eerste deel verkennen we samen de vraagstukken in het thema aan de hand van theorie voorbeelden en ervaringen, en eventueel met hulp van experts op deelterreinen.

Deel 2 van 14.30 tot 16.30           Delen van de ervaringen
Deel twee van de dag is facultatief en vooral gericht op verdieping of door gericht ervaringen te delen met andere collega’s van deelnemende colleges. Ook een aansluitend individueel gesprek met een coach is op verzoek mogelijk (niet inbegrepen in de prijs van de module)

Na afloop
De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. De trainer beoordeelt of voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. Voorwaarden zijn: minimale deelname aan 5 van de 7 modules, een actieve leerhouding en de aanwezigheid tijdens alle trainingsdagen. Tevens hebben de deelnemers toegang tot een daartoe speciaal ingericht platform en toegang tot het ‘Landelijke netwerk van teamleiders’ (i.o.)

Studiebelasting
6 contacturen + 4 uur zelfstudie per module

PRAKTISCHE INFORMATIE

Hoe schrijf ik in?

Aanmelden kan via www.mboacademie.nl. Of stuur een emailbericht aan info@mboacademie.nl.
Met aanvullende informatievragen kunt u zich richten info@mboacademie.nl of 0318-648560.

Wat kost het?
Elke module kost € 450,–.per deelnemer inclusief lunch. Bij een gelijktijdige aanmelding van een tweede deelnemer uit dezelfde organisatie betaalt deze slechts €50,- per module. De modules van deelnemer 1 en deelnemer 2 zijn dezelfde. Je schrijft je steeds in voor de afzonderlijke modules die voor jou relevant zijn.

Wie is de trainer?
De modules worden verzorgt door mw. Ivonne Harmsen van EduChange B.V.

Waar is de trainingslocatie?

MBO Academie
Horaplantsoen 20
6717 LT Ede.
Onze trainingslocatie is gelegen op de eerste verdieping. Er is geen lift aanwezig. Bent u minder valide, neemt u dan contact op met ons voor de mogelijkheden.   

Hoe zit het met annuleren?
Klik hier voor onze annuleringsvoorwaarden.

Team arrangementen
Steeds meer onderwijsinstellingen maken gebruik van de mogelijkheid om deze leergang ‘in company’ uit te voeren. Wij kunnen dan, in overleg met de opdrachtgever, de inhoud van de modules zoveel als mogelijk afstemmen op specifieke wensen.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met de MBO Academie voor data van de leergang via telefoonnummer: 0318-648560 of kijk op www.mboacademie.nl.