De MBO Academie organiseert een leergang speciaal voor (potentiele) teamleiders in het MBO. Het professionaliseren van het functioneren van de onderwijsteams en de daaraan verbonden opleidingsmanagers, is het meest aangewezen instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Immers, het zijn de teams en hun leidinggevenden, die in direct contact staan met de studenten op de plek waar het onderwijs daadwerkelijk vorm wordt gegeven: de werkvloer. Het zijn deze medewerkers van mbo instellingen, die er uiteindelijk voor zorgen dat het onderwijs uitstekend wordt, is en blijft.

Door een combinatie van input door een expert uit het veld, de begeleider van de leergang, en het werken aan de inhoudelijke vertaalslag naar de eigen situatie, willen we de deelnemers inspireren en hen handvatten bieden voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de onderwijsprocessen in de onderwijsinstelling.

In de leergang is aandacht voor belangrijke kernvragen zoals:

  • Heb ik als leidinggevende zicht op de professionaliteit en het functioneren van de teamleden?
  • Wat zijn de kenmerken van een goed functionerend team?
  • Over welke competenties dien je als leidinggevende te beschikken ?
  • Hoe geef je leiding aan veranderingsprocessen?
  • Hoe betrek ik iedereen bij de organisatieverandering?

 Doelen

Deelnemers aan de leergang verwerven kennis, vaardigheden en houdingen in hun rol als leider van het onderwijsteam en zijn in staat om op basis daarvan het team mee te nemen in het ontwikkelingstraject gericht op het thema: ‘teams aan zet’.

Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en verhoging van de professionaliteit van de medewerkers vormt de rode draad in de leergang.

Opbouw van de leergang

De leergang bestaat in de basis uit een ontwikkeltraject van 5 dagen, voorafgegaan door een intake met de trainer. In vijf blokken gaan we aan de slag met verschillende thema’s waar u in uw dagelijks werk mee te maken heeft. Elk blok kent een bijeenkomst van een dag,  zo nodig aangevuld met verdiepende colleges en/of trainingen, en een opdracht om het blok mee af te sluiten. Het is ook mogelijk om op onderdelen aan te sluiten bij de leergang. Er ontstaat een programma op maat voor u, door enkel die blokken te volgend die voor u relevant zijn.

Kick off – persoonlijke intake
Voorafgaand aan de leergang wordt elke deelnemer persoonlijk geïnformeerd over:
– De opzet van de leergang
– Korte verkenning achtergrond van de deelnemer
– Afspraken maken over de opzet, inhoud en werkwijze van de leergang
– Korte introductie over leidinggeven
– Toelichten van het werken rondom eigen casuïstiek
– Inventariseren leervragen en wensen van deelnemer

Blok 1: Wat is een goed team? (2 dagdelen; 09.00 – 16.30 uur)
– Kenmerken van (resultaatverantwoordelijke) teams
– Samenstellen van een team en teamontwikkeling
– Structuur: werken met een teamopdracht, teamplan
– De context van het team, werken als team in het MBO

Blok 2: Bouwen aan een goed team (2 dagdelen; 09.00 – 16.30 uur)
– Als het niet goed loopt: diagnose, wat is er aan de hand?
– Hoe ontwikkelen teams zich?
– Welke interventies zijn mogelijk?

Blok 3: Jij als leidinggevende. (2 dagdelen; 09.00 – 16.30 uur)
– Wat is jouw taak/opdracht?
– Wat jouw stijl van leidinggeven?

Blok 4: Leiding geven bij veranderingen. (2 dagdelen; 09.00 – 16.30 uur)
– Wat is veranderen?
– Verschillende veranderaanpakken
– Krachtenvelden en politieke belangen
– Weerstand en hoe hiermee om te gaan

Blok 5: Organisatieontwikkeling. (2 dagdelen; 09.00 – 16.30 uur)
– Verschillende ontwikkelingsbelangen
– De context waarin de MBO instelling opereert en hoe hier mee om te gaan
Voor wie is deze leergang ?
De deelnemers van de leergang zijn (potentiële) leidinggevenden van mbo-instellingen. De deelnemers hebben vanuit hun functie direct te maken met de aansturing van onderwijsteams. De beoogde deelnemers vormen de essentiële schakel tussen het beleid van de instelling en de implementatie daarvan.

Voor wie is deze leergang ?

De deelnemers van de leergang zijn (potentiele) leidinggevenden van mbo-instellingen. De deelnemers hebben vanuit hun functie direct te maken met de aansturing van onderwijsteams. De beoogde deelnemers vormen de essentiële schakel tussen het beleid van de instelling en de implementatie daarvan.

Na afloop

De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. De trainer beoordeelt of voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. Voorwaarden zijn: een actieve leerhouding en de aanwezigheid tijdens alle scholingsdagen. Daarnaast houden de deelnemers toegang tot de elektronische leeromgeving waar relevante achtergrondinformatie en de meest recente informatie is opgenomen die verband houdt met het thema van deze leergang.

Waar is de trainingslocatie?

MBO Academie
Horaplantsoen 20
6717 LT Ede.
Onze trainingslocatie is gelegen op de eerste verdieping. Er is geen lift aanwezig. Bent u minder valide, neemt u dan contact op met ons voor de mogelijkheden.   

Studiebelasting

38 contacturen & 15 uur zelfstudie

Hoe schrijf ik in?

Dat kan via onze site: www.mboacademie.nl. U kunt natuurlijk ook een mailtje aan ons sturen: info@mboacademie.nl

Wat kost het?

De kosten voor deelname aan de leergang bedragen € 1.950,– per deelnemer wanneer u alle de complete leergang volgt. Indien u er voor kiest om een of meerdere losse modules te volgen dan betaalt u € 445,00 per blok.

Hoe zit het met annuleren?

Op onze site vindt u alle relevante zaken over dit onderwerp

Team arrangementen

Steeds meer onderwijsinstellingen maken gebruik van de mogelijkheid om deze leergang ‘in company’ uit te voeren. Wij kunnen dan, in overleg met de opdrachtgever, de inhoud van de leergang zoveel als mogelijk afstemmen op specifieke wensen. Voor deze trainingen gelden aangepaste, aantrekkelijke voorwaarden en tarieven.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de MBO Academie voor data van de leergang via telefoonnummer: 0318-698416 of kijk op www.mboacademie.nl.