Succesvol adviseren

Hoe adviseer je teams bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijsproces

 

Overtuigingen, vooronderstellingen en paradigma’s beïnvloeden onze waarneming en sturen ons gedrag. Daarmee zijn ze van grote invloed op onze effectiviteit. Waarnemen is een van de sleutelvaardigheden voor de adviseur. Wanneer hij zich bewust is van de brillen waarmee hij de werkelijkheid bekijkt, krijgt hij meer oog voor mogelijke zienswijzen. Dit vergemakkelijkt het contact met mensen die er andere zienswijzen op na houden.

Waarom deze leergang?

Vaak heb je voldoende kennis en ervaring in huis en ben je in staat vanaf de zijlijn een inhoudelijk goed advies te formuleren. Maar het dan ook nog in de praktijk voor elkaar krijgen…dat is toch een andere wedstrijd! Hoe zorg je ervoor dat jouw advies wordt geaccepteerd? Hoe zorg je voor voldoende draagvlak? Hoe ga je om met weerstanden? Maar ook wanneer is een advies een goed advies?

 Deze vragen uit de dagelijkse onderwijspraktijk vormen de kern van dit ontwikkelingstraject. Je leert bijvoorbeeld als adInteractief lerenviseur:

  • Je eigen rol en positie in de organisatie duiden;
  • Het gesprek aangaan met je opdrachtgever en het initiatief nemen tot een advies;
  • De vraag van een opdrachtgever helder krijgen (ook de vraag achter de vraag);
  • Je aanpak, stijl en het uiteindelijke advies afstemmen op de vraag en opdrachtgever;
  • Je eigen kwaliteiten en competenties als adviseur zo goed mogelijk inzetten.

Doelen

Deelnemers aan de leergang verwerven kennis, vaardigheden en houdingen in hun rol als adviseur van het onderwijsteam.  Vanuit de opdracht  die je krijgt vanuit jouw eigen organisatie gaan we aan de slag. Tijdens kick-off en de vijf leergangdagen krijg je voldoende bagage mee om weer verder te kunnen. In de leergang komen twee belangrijke vakgebieden samen: het vakgebied Adviseren en het vakgebied Veranderen. Immers: een goed advies dat niet wordt geïmplementeerd is zonde van alle tijd en energie en levert niets op voor de organisatie.

Opbouw van de leergang

De leergang bestaat uit 5 volle dagen en een kick-off bijeenkomst. Doorlooptijd van de leergang  bedraagt ca 3 maanden. Deze opzet maakt dat je het geleerde direct in de praktijk kunt toepassen en je ervaringen kunt delen met de andere deelnemers en begeleider. Van te voren vul je een  intakeformulier in, waarop leerwensen en –behoeften kunnen worden aangegeven. Door het kenbaar maken van je leerwensen en door de inbreng van casuïstiek kan een programma op maat worden ontwikkeld.

Doelgroep

Voor een ieder die in een MBO instelling vanuit een adviserende rol bijdraagt aan het realiseren van veranderingen.  We denken hierbij aan medewerkers van stafafdelingen, of docenten met een specifieke taak en opdracht op dit gebied. Belangrijk uitgangspunt is dat je de opdracht krijgt een advies te geven en ook gaat helpen dit advies of deze oplossing te realiseren. Of het nu gaat om een nieuwe manier van werken, een hele nieuwe opleiding opzetten of het werken met keuzedelen: er moet iets veranderen en daar speel jij een belangrijke rol in.

 Het programma

Kick off – bijeenkomst

Tijdens de kick off bijeenkomst maken we kennis met elkaar, ontvang je  meer informatie over de precieze inhoud van het programma, de gehanteerde werkwijze  en de inzet die van deelnemers en begeleiders nodig is om het programma te laten slagen. Leerwensen en -behoeften komen aan bod. Als ook de toelichting van het werken rondom eigen casuïstiek.

Het programma in 5 dagen:

  • Blok 1: Focus op het adviesproces, veranderaspecten en jouw opdracht
  • Blok 2: Focus op mensen: communicatie en weerstand
  • Blok 3: Op weg naar het advies: de strategie en acceptatie
  • Blok 4: Mogelijke interventies en conflicthantering
  • Blok 5: Afronding, presentatie en vooruitkijken

Na afloop
De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. Daarnaast houden de deelnemers toegang tot de elektronische leeromgeving waar relevante achtergrondinformatie en de meest recente informatie is opgenomen die verband houdt met het thema van deze leergang. Tevens zullen er na afloop van de leergang netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd.

Waar is de trainingslocatie? 

MBO Academie, Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede.

Wie zijn de trainers? 

Voor deze leergang worden onder andere de volgende trainers ingezet:  n.t.b.

Studiebelasting

38 contacturen en 20 uur zelfstudie. Van belang is dat je voldoende tijd beschikbaar hebt om aan de opdrachten te werken. We gaan ervan uit dat je tijdens de leergang ook aan een echte adviesopdracht werkt. Zo gaan werken en leren hand in hand.

Hoe schrijf ik in?

Dat kan via onze site: www.mboacademie.nl.  Je kan natuurlijk ook een mailtje aan ons sturen: info@mboacademie.nl. Kijk in de agenda voor de volgende startdatum.

Wat kost het?

De kosten voor deelname aan deze leergang bedragen € 1950,– .

Hoe zit het met annuleren?

Op onze site vind je alle relevante zaken over dit onderwerp.

Team arrangementen

Steeds meer onderwijsinstellingen maken gebruik van de mogelijkheid om deze leergang ‘in company’ uit te voeren. Wij kunnen dan, in overleg met de opdrachtgever, de inhoud van de leergang zoveel als mogelijk afstemmen op specifieke wensen. Voor deze trainingen gelden aangepaste, aantrekkelijke voorwaarden en tarieven.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de MBO Academie voor data van de leergang via telefoonnummer: 0318-648560 of kijk op www.mboacademie.nl