plaatje GK spel visualisatie uitkomstInleiding
Binnen het ene team verloopt de interactie en samenwerking onderling soepel en bij het andere team loopt men te mopperen op elkaar en zijn er geregeld zieken.

Deze “mopperende” teams kunnen ontstaan door een negatieve  generatiedynamiek. Een team waarin de medewerkers zich irriteren aan elkaars generatieverschillen.

Irritaties die bijvoorbeeld kunnen ontstaan doordat:
• Jonge medewerkers overal een afwijkende mening over lijken te hebben en die gevraagd of ongevraagd uiten;
• Oudere medewerkers graag alles per se volgens “het boekje” willen doen;
• Collega’s taken laten liggen die ze niet leuk vinden;
• Oudere medewerkers tegen veranderingen lijken te zijn;
• Teamleden zich niet erkent voelen.

Wil je prettig kunnen samen werken, van elkaar op aan kunnen en een hoger teamrendement halen? Dan is het nu het moment om het GeneratieKruks spel in te zetten.

Resultaat
Samen met de andere deelnemers ga je door een generatiebril naar je eigen situatie kijken. Door het spel te spelen doe je nieuwe inzichten op en maak je meteen de vertaalslag naar je eigen huidige situatie (nulmeting). Vervolgens ga je samen met collega’s van andere generaties actief aan de slag met verbeterpunten. Iedereen vanuit zijn eigen kracht.

Na en tijdens deze dag:
• Krijg je inzicht in generaties en waar en waarom ze van elkaar verschillen;
• Leer en ervaar je hoe je het best met collega’s van andere generaties om kunt gaan;
• Leer je hoe je als team beter kunt samenwerken en dus meer rendement kunt behalen;
• Werk je aan een concreet verbeterplan om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Een extra meerwaarde van deze workshop is dat de gehanteerde werkvormen zorgen voor optimale kennis uitwisseling en leerrendement (breinleren) over het thema.

Voor wie?
Deze dag is bestemd voor teams van een mbo instelling. Dit kunnen docenten, management of ondersteunende teams zijn als onderwijskundigen, P&O e.d. De spelsimulatie is op meerdere manieren in te zetten.

Duur: 1 dag
Bekijk hier onze agenda voor het actuele aanbod!