logo_200Basis Auditorentraining

 

 

Waarom deze training

In opdracht van het Stichting kwaliteitsnetwerk MBO  heeft MBO Academie een basis auditorentraining ontwikkeld voor belangstellende vanuit het MBO-werkveld. Deze auditorentraining is gericht op het trainen van deelnemers zodat zij zelf interne audits binnen de instelling kunnen uitvoeren. Deze audits gaan uit van het inspectiekader voor het MBO.

Aan het eind van de basis auditorentraining hebben de deelnemers:

  1. kennis genomen van algemene auditbegrippen zoals PDCA cyclus en kunnen zij de taken en verantwoordelijkheden van een basis auditor omschrijven;
  2. kennis van de verschillende stijlen van audits en audit modellen;
  3. begrip van de verschillende fases waaruit een audit bestaat en kunnen zij omschrijven wat er per fase nodig is om deze succesvol uit te kunnen voeren;
  4. zijn zij op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen en interpretaties van het inspectiekader en hebben kennis genomen van het kwaliteitsnetwerkkader;
  5. kunnen zij een interne teamaudit plannen, ondersteunen (organiseren) en opvolgen (follow up zichtbaar maken, doorsturen)
  6. beschikken de deelnemers over de juiste lees- en gespreksvaardigheden om gedurende de verschillende fases van de interne audit het inspectiekader adequaat te kunnen hanteren;
  7. zijn de deelnemers in staat om de uitkomsten van de interne audit, gebruikmakend van de juiste communicatietechnieken, in een adviesgesprek over te brengen aan collega’s;
  8. beschikken de deelnemers over de juiste schrijfvaardigheden om een herkenbare en bruikbare rapportage op te zetten.

De opbouw

In een programma van 2 dagen ga je stapsgewijs aan de slag met de organisatie en uitvoering van een interne audit. Van voorbereiding tot uitvoering van een audit. Maar ook het schrijven en de reflectie op de (eerste) auditervaring komt aan bod in de training. Tijdens de training zal een gastspreker een inspirerende bijdrage verzorgen.

Onderwerpen

Dagdeel 1: Inspectiekader en auditbegrippen;ronde tafel

Dagdeel 2: De auditorganisatie, voorbereiding en planning;

Dagdeel 3: Aan de slag, de audit voorbereiden en gesprekken voeren;

Dagdeel 4: Terugkoppeling, het vervolg en rapporteren;

Programma:

Dag 1 (2 dagdelen | 09.30-16.00 uur)

Tijdens de eerste dag gaan we in op het algemene begrippenkader en bespreken we verschillende auditmethodes. Van beoordelend naar waarderend en van inspectiekader MBO naar de kaders van het Kwaliteitsnetwerk MBO. Naast de bespreking van auditprocessen en de PDCA cyclus wordt ook ingegaan op de praktische kant van het uitvoeren van een interne audit. Hoe verloopt het proces, welke spelers zijn er bij betrokken met welke taken en verantwoordelijkheden? Hierbij gaan we uit van de verbetercyclus in de eigen instelling van de deelnemer. Op deze wijze kunnen we alle ingrediënten voor de organisatie van de interne audit in eigen school langslopen

Dag 2 ( 2 dagdelen | 09.30-16.00 uur)

Op de tweede dag gaan we aan de slag met de benodigde documenten voor de voorbereiding van de interne audit. In subgroepen worden auditgesprekken geoefend en deze worden nabesproken. Wat ging er goed? Wat kon mogelijk beter?  Ook wordt ingegaan op de terugkoppeling. Hoe rapporteer en reflecteer je je waarnemingen mondeling en op schrift. Hoe maak je onderdelen van PDCA cyclus zichtbaar? Tot slot reflecteren we op de eigen organisatie en werkwijze.

Na afloop
De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. De trainer beoordeelt of voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. Voorwaarden zijn: een actieve leerhouding en de aanwezigheid tijdens alle scholingsdagen.

 

Voor wie is deze leergang?

Deze auditorentraining is geschikt voor medewerkers van MBO-instellingen die zelf interne audits binnen de instelling willen gaan uitvoeren. Denk hierbij aan (kern)docenten, stafmedewerkers en teamcoördinatoren.

 

Waar is de trainingslocatie?

MBO Academie, Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede. Telefoon: 0318-648560

 

Wie zijn de trainers?

Voor deze leergang werken we samen met een groep van trainers die kunnen bogen op een ruime ervaring in de uitvoering van interne audits.

 

Studiebelasting

16 contacturen & 10 uur zelfstudie.

 

Hoe schrijf ik in?

Dat kan via onze site: www.mboacademie.nl.  U kunt natuurlijk ook een e-mail bericht aan ons sturen: info@mboacademie.nlRaadpleeg onze agenda voor actuele data.

 

Wat kost het?

De kosten voor deelname aan deze leergang bedragen regulier € 1095,–. In samenwerking met het Kwaliteitsnetwerk MBO wordt cofinanciering van 25% op de deelnemersprijs verstrekt. Voor meer informatie neem contact op met info@mboacademie.nl.

 

Hoe zit het met annuleren?

Op onze site vindt u alle relevante zaken over dit onderwerp.

 

Instellingsarrangement

Steeds meer onderwijsinstellingen maken gebruik van de mogelijkheid om deze leergang ‘in company’ uit te voeren. Wij kunnen dan, in overleg met de opdrachtgever, de inhoud van de training zoveel als mogelijk afstemmen op specifieke wensen.

 

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de MBO Academie voor data van de leergang via telefoonnummer: 0318-648560, of kijk op www.mboacademie.nl.