Themabijeenkomst BPV verbeterplan:
MBO Academie heeft in februari en maart 2016 een tweetal bijeenkomsten georganiseerd over de uitwerking van de BPV verbeterplannen. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat de deelnemers hebben aangegeven met elkaar in gesprek te willen gaan over de uitvoering van de BPV verbeterplannen en kennis te willen delen over verschillende onderwerpen. MBO Academie geeft uitvoering aan deze wens door de organisatie van een 5-tal netwerkbijeenkomsten, waarbij steeds een specifiek onderwerp uitgelicht wordt. Per thema kunt u beoordelen of deelname voor u interessant is, dan wel dat u een collega adviseert om zich hiervoor aan te melden. De thema’s die aan de orde komen zijn:

 1. Hoe bouw je een netwerk in de regio?
  Wat is het belang van een goede relatie met BPV bedrijven? Welke aanpak spreekt aan?

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden op 3 april2017

 

 1. Matching en begeleiding
  Hoe zorg je ervoor dat studenten op de juiste BPV plaatsen terechtkomen?

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 29 mei 2017

 

 1. Hoe ontwerp je goede BPV opdrachten?
  BPV opdrachten toepasbaar, relevant en actueel vormgeven.

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 26 juni 2017

 

 1. Waarderen en beoordelen
  Welke onderdelen van een studie kunnen plaatsvinden in de BPV en hoe kunnen deze worden beoordeeld?

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 11 september 2017

 

 1. Internationale BPV

Hoe kun je de internationale BPV goed organiseren, oog hebben voor kwaliteitscontrole, begeleiding bieden en toch efficiënt zijn?

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 2 oktober 2017

 

Elke bijeenkomst bevat een plenaire opening door een gastspreker, maar biedt juist ook veel ruimte voor gezamenlijke discussie en gezamenlijke werksessie. De bijeenkomsten vinden plaats van 16.00 tot 19.30 bij de MBO Academie in Ede. De kosten verbonden aan deelname bedragen: € 95,— (Dit is inclusief een hapje en drankje.) Interesse? Schrijf een email aan info@mboacademie.nl of bel naar 0318- 648560.