Van KD naar onderwijsprogramma

Evaluatie kaarten

Met de komst van de herziene kwalificatiedossiers heb je (samen met je team) gewerkt aan het maken van betaalbaar, uitvoerbaar  en kwalitatief goed onderwijs. Curriculumontwikkeling heeft als centrale spil gediend bij de inrichting van de invoering van de herziene KD’s en daarbij is gebleken dat  curriculumontwikkeling een vak is.

Alle onderwijsteams zijn al enige tijd aan het werk met de vernieuwde KD’s. Maar past dat wat je ontwikkeld hebt in de dagelijkse praktijk. Sluit de visie nog steeds aan bij de ontwerpprincipes of zijn alle stakeholders nog aangesloten? Belangrijke vragen die regelmatig gesteld dienen te worden.

Aanvullend op de curriculumtool die gebruikt is tijdens de leergang ‘Van KD naar onderwijsprogramma’ is een viertal kaarten ontwikkelt die ingezet kunnen worden bij de evaluatie. Het doorlopen van de evaluatie set maakt zichtbaar waar eventuele aanpassingen noodzakelijk zijn. Ook maakt het duidelijk of de borging van het onderwijsprogramma een feit is.

Het aanbod

MBO Academie verzorgt zowel via open inschrijving als in company de mogelijkheid om onder begeleiding van een ervaren trainer de evaluatie vragen te doorlopen. Tijdens de training (van een dag) worden alle fasen behandeld en komen vragen aan de orde als: Doe je de goede dingen en passen deze in de dagelijkse onderwijspraktijk? Een moment om even stil te staan bij hetgeen is afgesproken en tevens voor uit te blikken op het onderwijs van morgen.

Geïnteresseerd? 

Neem contact op met de MBO Academie via info@mboacademie.nl of bel naar 0318-648560 voor meer informatie. Houdt de website www.mboacademie.nl in de gaten voor de actuele uitvoeringsdata