Krachtig docentschap!
Bouwstenen van effectief docentengedrag

Elke docent worstelt wel eens met vragen zoals hoe bereik ik nog beter mijn studenten, hoe zorg ik dat ze actief meedoen en dat ze gemotiveerd zijn? De docent speelt een cruciale rol in het leren van de studenten. Wat zijn echter de werkzame elementen in het docentengedrag dat maakt dat studenten leren? Daarover gaat deze workshop.

De workshop bestaat uit 3 onderdelen van elk een dagdeel, waarbij de eerste 2 aaneengesloten zijn.ELV#IS064-073

 1. Verbinden van inzichten vanuit de wetenschap (Marzano en Hattie) aan de eigen onderwijspraktijk.
 2. Oefenen in de kracht van feedback
 3. Toepassen van het geleerde in de praktijk

 Dag 1 (2 aaneengesloten dagdelen)

1. Verbinden van inzichten vanuit de wetenschap aan de eigen onderwijspraktijk

De docenten benoemen werkzame elementen van docentgedrag aan hun praktijk. Deze worden verbonden aan de inzichten, die zijn ontleend aan het wetenschappelijk werk van Marzano en Hattie.

Het eerste deel van de workshop kenmerkt zich door het op een actieve manier kennis nemen van de zes wetenschappelijke inzichten van effectief docentengedrag. Dit kenmerkt zich door:

 • enthousiasme en passie;
 • uitdagende leerdoelen;
 • een persoonlijke band met studenten;
 • goede aansluiting met de praktijk.
 • activerende werkvormen
 • interactie docent en student
 • formatieve toetsen
 • feedback

Met behulp van rollenspellen en actieve werkvormen maak je kennis met deze bouwstenen. De focus ligt op het oefenen met leerdoelen, formatieve toetsen en feedback.

 

2. Oefenen in formatief toetsen (CGI en START-methodiek) en krachtige feedback

Deze theoretische kennis wordt in de workshop verder verwerkt door te oefenen met formatief toetsen en feedback. Het geven van feedback aan studenten is de basis voor leren met meer rendement .

In de workshop oefenen de deelnemers met allerlei tools zoals CGI, START-methodiek en de kunst van het vragen stellen. In kleine rollenspelletjes wordt het geven van feedback geoefend.

Elke deelnemer voor zichzelf een concrete praktijksituatie waar hij de komende twee weken aan gaat werken. In kleine groepjes wordt de praktijksituatie voorbereid. Voorbeelden van praktijksituaties kunnen zijn:

 • Welke feedback geef ik een leerling die een werkstuk heeft gemaakt en daarin bepaalde onderdelen onvoldoende belicht?
 • Hoe kan ik studenten stimuleren om hun leerpotentieel beter te benutten?
 • Hoe kan ik een groep feedback geven?

 

Terugkombijeenkomst (1 dagdeel)

3. Toepassen van het geleerde in de praktijk In deze terugkom bijeenkomst worden ervaringen gedeeld.

Iedere docent neemt het resultaat mee van de door hemzelf gekozen praktijksituatie gericht op het versterken van de eigen feedbackstijl. Het resultaat kan de vorm hebben van een film, een beschrijving, een document, etc.

De ervaringen worden met elkaar gedeeld en van passende feedback voorzien om de kwaliteit van de eigen feedback te vergroten.

Na afloop van deze workshop heb je antwoord op de volgende vragen:

 • Wat zijn werkzame bestanddelen in docentengedrag?
 • Wat is krachtige feedback?
 • Hoe kan ik adequaat informatie krijgen over mijn studenten (interviewstijlen)?
 • Wat is mijn dominante feedbackstijl?
 • Hoe kan ik de kwaliteit van mijn feedback verbeteren?
 • Hoe kan ik heldere leerdoelen formuleren?

Elke docent ontvangt een digitale cursusmap met samenvattingen van inzichten vanuit de wetenschap, praktische instrumenten (CGI en START) en voorbeelden.

Eerst volgende bijeenkomst
Neem contact op met MBO Academie via 0318 – 648560 of via info@mboacademie.nl. Of bekijk hier onze agenda voor het actuele aanbod!

Duur
Anderhalve dag

Locatie
MBO Academie
Horaplantsoen 20
6717LT Ede

Kosten
€475,- per deelnemer