Inleiding
MBObeter borgen is het vervolg op het handboek MBObeter light en is een praktische handleiding waarin stapsgewijs wordt beschreven hoe je met (afgevaardigden uit) het onderwijsteam kunt komen tot duurzame verbetering van het onderwijs.

Veel scholen hebben inmiddels een MBO Beter light traject doorlopen. Bij alle scholen zijn de projecten een succes gebleken en slagen de teams erin hun eigen verbeterplan op te stellen. In veel gevallen rijst echter de vraag, hoe te zorgen dat de verbeteringen ook duurzaam worden, dat ze gaan beklijven, dat ze geborgd worden.

In MBO Beter Borgen worden de stappen beschreven die teams en hun leidinggevende dienen te ondernemen om de verbeteringen te borgen. Hierbij worden de instrumenteel technische kant van borgen (formats, documenteren) geïntegreerd met interventies op het gebied van gedrag en cultuur in het team.

Eerst volgende bijeenkomst
Neem contact op met MBO Academie via 0318 – 648560 of via info@mboacademie.nl. Of bekijk hier onze agenda voor het actuele aanbod!

Tijd
13:30 – 17:00

Locatie
MBO Academie
Horaplantsoen 20
6717LT Ede

Kosten
€ 50,- exclusief BTW.
Meer informatie? Neem contact op met MBO Academie via 0318 – 648560 of via info@mboacademie.nl.