Duurzame inzetbaarheid is binnen het MBO onderwijs een thema dat aandacht verdient. Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers, vanuit intrinsieke motivatie en ondersteund door de organisatie, productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen werken binnen of buiten de organisatie. Duurzame inzetbaarheid richt zich op iedereen in de organisatie, zowel jong en oud. Inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid start met het voeren van de dialoog tussen medewerker en organisatie (en vica versa).

Via de dialoog komen behoeften en mogelijkheden van organisatie, medewerker en teams samen. Duurzame inzetbaarheid is met naast arbeidsparticipatie belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te borgen nu en in de toekomst.

Doelstelling is bewustwording van het belang van duurzame inzetbaarheid en de eerste concrete stappen die de organisatie en de medewerkers hierin kunnen maken. In de kennissessie wordt gebruik gemaakt van de Koerskaart Iedereen inzetbaar en de Koerskaart Duurzame inzetbaarheid.

Over de Koerskaart

Een Koerskaart is een serious game, bedoeld om met een groep mensen een goed gesprek te hebben over een belangrijk thema, zoals duurzame inzetbaarheid of werkstress. Ze zijn simpelweg te gebruiken in een werkoverleg, maar ook op congressen met honderden mensen tegelijk, verdeeld over tientallen dialoogtafels. De Koerskaarten inspireren mensen om positief aan de slag te gaan met (aspecten van) duurzame inzetbaarheid. Tijdens het spel helpen ze elkaar met tips en adviezen. Na afloop geven ze elkaar vaak spontaan complimenten en weet iedereen wat hem of haar te doen staat om zichzelf, anderen en de organisatie te ontwikkelen. De Koerskaart Iedereen inzetbaar is speciaal ontwikkeld voor mensen die werk willen maken van duurzame inzetbaarheid binnen hun eigen organisatie e/o team. Niet langer alleen maar nadenken over de duurzame inzetbaarheid. Tijd om in actie te komen. Deze Koerskaart biedt een leidraad om het gesprek over dit thema in goede banen te leiden en concrete acties te formuleren. Tijdens het spelen van de Koerskaart inspireren de deelnemers elkaar met goede praktijkvoorbeelden en met concrete tips en adviezen. Zo vormt elke speler zich een beeld wat hij of zij binnen de eigen organisatie kan doen om duurzame inzetbaarheid concreet vorm te geven.

De Koerskaart Duurzame Inzetbaarheid is ontwikkeld voor iedereen die na denkt over zijn inzetbaarheid. Hoe blijf je goed gezond en met plezier aan het werk? Hoe zorg jij ervoor dat je jouw talenten ten volle benut? En hoe zie jij je toekomst? Bij deze vragen wordt in de Koerskaart Duurzame inzetbaarheid stil gestaan. De deelnemers gaan in dialoog met elkaar over werk en de toekomst door wensen en behoeften met elkaar te delen en elkaar te ondersteunen. Deze Koerskaart speel je met 4 – 8 deelnemers en een procesbegeleider.

De procesbegeleider loopt tijdens het spelen van de Koerskaart rond. Zij is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, en voor het geven van toelichtingen, tips en adviezen.

Programma:

  • Inleiding op het thema Duurzame Inzetbaarheid : Het hoe, wat en waarom van duurzame inzetbaarheid!
  • Deelnemers spelen de Koerskaart Iedereen inzetbaar. · 15 minuten:
  • Evaluatie, deelnemers geven aan a) wat zij zelf meenemen uit deze sessie richting de eigenorganisatie? En b) wat zij vanuit de organisatie wensen / nodig hebben om in de eigen organisatie (meer) werk te maken van duurzame inzetbaarheid.
  • Na afloop, gelegenheid tot napraten.

Na afloop van de kennissessie

Na de kennissessie kan MBO academie ook verder helpen met het thema Duurzame Inzetbaarheid. Denk hierbij aan kennissessies gericht op het daadwerkelijk nemen van de volgende stap binnen de eigen organisatie of elders.

Doelgroep

Iedereen in het MBO die het belang inziet van medewerkers die vanuit intrinsieke motivatie en ondersteund door de organisatie productief, gezond willen werken. Denk aan HR adviseurs, opleidingsmanagers en teamleden.

Datum en tijd: Kijk op onze website www.mboacademie.nl voor de trainingsdata.

Locatie: MBO Academie | Horaplantsoen 20 |  6717LT Ede

Kosten: € 95,- per deelnemer exclusief BTW

Inschrijven: U kunt zich inschrijven via de kalender op www.mboacademie.nl. Of neem contact op met MBO Academie via 0318 – 648560 of via info@mboacademie.nl.