Een leercarrousel voor HR-medewerkers mbo

HRM in het mbo is en blijft een belangrijke thema. Het realiseren van goed onderwijs is namelijk mensenwerk. En daarmee is het zorgdragen voor voldoende goed gekwalificeerd personeel een cruciale opdracht voor onderwijsinstellingen.

Met de toenemende aandacht voor HRM ontstaat ook een groeiende behoefte HRM in het onderwijs verder te professionaliseren en de effectiviteit ervan te vergroten. Niet alleen door de HR-professional verder te bekwamen, maar ook door de leidinggevenden toe te rusten het HR-instrumentarium en -gedachtengoed in de praktijk te brengen.

Waarom deze werkplaats?

Met de Werkplaats HRM mbo bieden we de gelegenheid om met collega’s samen te werken aan uw eigen leervragen. In de Werkplaats HRM wordt u geïnspireerd, leert u met en van collega’s, is ruimte voor intervisie of kunt u beroep doen op aanwezige deskundigen.

mensen 6De Werkplaats werkt vraaggericht, actiegericht en praktijknabij. De opbrengst is direct toepasbaar en bruikbaar in uw dagelijkse werk. Deelname aan de Werkplaats is daardoor een zeer efficiënte manier om uw eigen professionele ontwikkeling vorm te geven. De deelnemers leren elkaar bovendien kennen en vormen een netwerk van professionals met vergelijkbare vragen, interesses en uitdagingen. Zowel trainers als deelnemers brengen hun expertise en ervaringen in en dragen zo bij aan de ontwikkeling van casuïstiek en een brede kennisbasis.

De Werkplaats is niet vrijblijvend. Het vraagt bereidheid om te delen, een actieve voorbereiding en inbreng en de wil om ter plekke aan het werk te gaan.

 

Welke vragen kunnen aan bod komen?

U bent HR-medewerker en u  realiseert zich dat er veel taken op u af komen die niet makkelijk zijn. U wilt bijvoorbeeld weten hoe u een strategisch HR-beleid moet opstellen of wat het HR-beleid juist strategisch maakt. U worstelt met vraagstukken op het gebied van personeelsvoorziening, of u wilt uw positie als HR-medewerker in de organisatie verstevigen, of u wilt een goede gesprekspartner worden voor teamleiders en teams om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Wat biedt de Werkplaats HRM?

De Werkplaats biedt 3 leerlijnen om u en/of uw rol te versterken:

Een kennisleerlijn met nieuwe (theoretische) inzichten en bestaande werkwijzen zoals strategisch HRM, professionele ruimte, duurzame inzetbaarheid, taakbeleid, teamontwikkeling en strategische personeelsplanning.
Een vaardighedenlijn waarin thema’s aan bod komen zoals het versterken van je positie als HR-medewerker, het aanspreken van collega’s, het verbeteren van het kwaliteitsbesef, teamontwikkeling, adviesvaardigheden
Een ontwikkellijn of werklijn  waarin u aan de slag gaat met bijvoorbeeld het maken van een jaarplanning, het opstellen van zelfevaluaties, of het opstellen van een gesprekkencylcus. In deze leerlijn kunnen deelnemers samen aan het werk om (beleids)documenten of werkwijzen te ontwikkelen.

Na het doorlopen van de aangeboden leerlijnen heeft u, afhankelijk van uw behoefte, een concrete oplossing of een concreet instrument, een beleidsplan, nieuwe inzichten of een grotere persoonlijke effectiviteit in uw rol als HR-professional.

 De opzet van de Werkplaats HRM mbo

Spreekt het bovenstaande u aan? Dan is deze werkplaats iets voor u. In een tweedaags programma gaat u in dialoog met collega’s en trainers/experts met uw eigen ontwikkelvragen aan de slag om uw kennis en vaardigheden te vergroten. Hieronder treft u een verdere toelichting op het programma.

Intake

We starten met een gezamenlijke intake van een dagdeel. We gaan dan dieper in op de inhoud van het programma, de werkwijze van de Werkplaats, de inzet die van deelnemers en begeleiders nodig is om het programma te laten slagen en gaan met u in gesprek over uw verwachtingen, ontwikkelthema’s en leerwensen.

Na de intake worden aangedragen thema’s verwerkt in het tweedaagse programma. Tussen de twee dagen zit voldoende tijd om uw eigen leervraag zaken uit te werken.

Het programma

U creëert uw eigen programma, op basis van het aanbod van drie leerlijnen. Passend bij uw leervraag. Na een plenaire inleiding kunt u twee verschillende leerlijnen uit de carrousel volgen. De dag wordt plenair afgesloten met een vooruitblik naar het programma van de volgende bijeenkomst.

Deelnemers vergaren binnen een leerlijn op een actieve manier antwoorden op hun vragen en vergroten hun professionaliteit door kennis te delen, feedback te vragen en zich verder te ontwikkelen. Gedurende de dag is er ruimte om van leerlijn te switchen. Na afloop van de werkplaats wordt u de gelegenheid geboden om samen met uw collega’s afspraken te maken om een passend vervolg te creëren van het door en met elkaar leren. Mogelijk ontstaan er vanuit de Werkplaats kenniskringen die u in staat stellen een kijkje in de keuken van een andere instelling te nemen.

 Doelgroep
HRM-medewerkers in het mbo onderwijs.  Aan de Werkplaats kunnen maximaal 30 personen deelnemen.

Duur
2 dagen met voorafgaande een intake (totaal 5 dagdelen)

Tijden
Intake 9.30.- 12.00 uur
Overige bijeenkomsten 09:30 – 17:00 uur

Wie zijn de trainers?kock

Voor deze werkplaats werken we samen met Kock en IVA Onderwijs.iva

 Studiebelasting
18 contacturen & 5 uur zelfstudie/voorbereiding

Wat kost het?
De kosten voor deelname aan deze werkplaats  bedragen €  1.250,-.

Na afloop
De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Waar is de trainingslocatie?

MBO Academie
Horaplantsoen 20
6717 LT  Ede

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de MBO Academie voor actuele data van de leergang via telefoonnummer: 0318-648560 , of kijk op onze website www.mboacademie.nl.