Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Leergang strategisch HR en financieel leiderschap

12 december 2018 @ 09:00 - 17:00

- €1950

Op basis van een programma van eisen, is er door de MBO-Academie, in nauwe samenwerking met de NSO-CNA, een op maat gemaakte leergang Strategisch HR en Financieel leiderschap ontwikkeld. een leergang waarin antwoord gegeven wordt op concrtete praktijkvragen die leven bij schoolleiders en teammanagers.

Doel van de leergang
Doel van de leergang is om de deelnemers kennis en kunde met betrekking tot stratgeisch HR en financieel beleid zich eigen te laten maken, zodat zij deze kennis en vaardigheden in hun huidige functie kunnen toepassen. Daarnaast worden deelnemers in staat gesteld zich (verder) te ontwikkelen in hun leiderschap.

In deze leergang wordt gewerkt met casuïstiek van deelnemers en is tijd ingeruimd voor het oefenen van praktijksituaties. Om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de leervragen van de deelnemers is een persoonlijke (telefonische) intake, voorafgaande aan de eerste bijeenkomst, onderdeel van de leergang. Deze leergang omvat 12 dagdelen, verdeeld over zes bijeenkomsten, en wordt uitgevoerd door docenten van NSO- CNA.

Voor wie
De leergang is speciaal ontwikkeld voor schoolleiders en midden managers in het onderwijs. De inhoud sluit aan bij de vragen die zij tegenkomen in hun huidige functie. Het verdient aanbeveling om zich met meerdere personen van één school in te schrijven.

Programma
Voor aanvang van de leergang heeft de deelnemer, bijvoorbeeld aan de hand van de competenties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders, zijn of haar leerdoelen beschreven. Tevens wordt uitleg gegeven over de opzet, wordt het studiemateriaal uitgedeeld en wordt besproken hoe -via een persoonlijk leerdossier- de persoonlijke leervaardigheden en ontwikkeling beschreven kunnen worden. Gedurende de leergang kan hier door de docent feedback op gegeven worden.

Onderdeel van de leergang vormen korte opdrachten die tussen de modules op de eigen school worden uitgevoerd. Per module wordt van de deelnemer daarom een extra tijdsinvestering van macimaal vier uur gevraagd. Daarbovenop komt nog de tijdsbesteding voor het lezen van literatuur.

Module-overzicht

Module 1  INLEIDING IN STRATEGISCH HR

Zowel strategisch HR als financieel beleid hebben ook betrekking op de vraag hoe nieuwe of aangepaste organisatiedoelen zijn gerelateerd aan, verbeter-of innovatieprocessen in de school. Kennis van veranderkunde, ook vanuit het gezichtspunt van HR en financiën, heeft de schoolleider nodig om deze doelen binnen de organisatie te kunnen realiseren. Ook wordt ingezoomd hoe een vertaalslag kan worden gemaakt van nieuwe organisatiedoelen naar HR-doelen.

Module 2  BASISKENNIS FINANCIËN

Deze module betreft het aanreiken van een basiskennis financiën. De opbouw van het financiële stysteem, balans, financiële kenmerken stuurgetallen komen daarbij aan bod. Daarnaast wordt een kennismaking met financieel management op de drie werkniveaus (strategisch, tactisch en operationeel) aangeboden. Ook het kunnen lezen en interpreteren van kwartaalrapportages is onderdeel van deze module.

Module 3  FINANCIEEL LEIDERSCHAP

In deze module wordt in twee dagen aan de hand van een voorbeeldschool in groepen gewerkt naar een begroting voor 2019. De voorbeeldschool heeft een aantal nieuwe organisatiedoelen opgesteld voor het nieuwe begrotingsjaar. Kenmerken van deze module zijn:

  • het vertalen van een visie naar concrete beleidsdoelstellingen
  • het maken van keuzes en de onderbouwing daarvan
  • het leren toetsen van de financiële voortgang
  • het creëren van financiële ruimte, hoe doe je dat?
  • het presenteren van een kadernotitie
  • het creëren van financieel bewustzijn

Module 4  PROFESSIONEEL GEDRAG, KWALITEITSZORG EN HET TOEZICHTKADER

In deze module wordt een verbinding gelegd tussen professioneel gedrag, kwaliteitszorg en het toezichtkader van de inspectie. Een observatietool kan helpen om dit zichtbaar te maken. Ook kan in deze module worden stilgestaan bij het ‘moeten en mogen’ in het kader van beoordeling.

Module 5  MASTERCLASS FINANCIËN

Een workshop waarin na een korte introductie de deelnemers voor hun eigen organisatie een model ontwikkelen waarmee in een meerjarig financieel kader tot sturing wordt gekomen binnen met name de personele component in de schoolhuishouding. Vooraf verzamelen de deelnemers de historische informatie uit de jaarrekeningen van de laatste vier jaren en de bijbehorende formatieplannen.
Hiertoe ontvangen zij een model waarmee historisch tot een analyse wordt gekomen.

De leergang wordt afgesloten met het uitreiken van een certificaat.

Interesse?
Stuur dan een e-mail naar info@mboacademie.nl

Kosten
De kosten van deze leergang bedragen € 1.950,- Dit bedrag is vrijgesteld van BTW, exclusief aanbevolen literatuur.

 

 

Gegevens

Datum:
12 december 2018
Tijd:
09:00 - 17:00
Kosten:
€1950

Locatie

MBO Academie
Horaplantsoen 20
Ede,