De MBO Academie is dé dienstverlener van en voor het middelbaar beroepsonderwijs. Via onze activiteiten maken we beschikbare kennis en kunde breed toegankelijk en brengen we de kwaliteiten van het mbo over het voetlicht. Daarmee geven we een impuls aan de organisatie en innovatiekracht van de sector. Het middelbaar beroepsonderwijs is het stevige fundament onder onze economie en samenleving.