De MBO Academie voert projecten uit in opdracht van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Steunpunten taal en rekenen MBO, VO en VE, de SBB, MBO Raad, MBO in Bedrijf en mbo-scholen. De projecten zijn divers en beslaan alle facetten die te maken hebben met onderwijs. Flexibiliteit en klantgerichtheid zijn onze kenmerken.

samenwerken

De MBO Academie is van en voor het middelbaar beroepsonderwijs. Op instellingsniveau worden allerlei initiatieven ontplooid op het gebied van onderwijsinhoud, bedrijfsvoering, deskundigheidsbevordering en dergelijke. De MBO Academie ondersteunt scholen bij de uitwerking van deze initiatieven en zorgt ervoor dat goede voorbeelden breed beschikbaar komen. Hiermee profileren we het mbo als een krachtige, innovatieve sector, zowel intern als extern. Ook spelen we in op vragen vanuit scholen door voortdurend diverse trajecten van deskundigheidsbevordering te initiëren. Daarnaast informeren we de scholen over actuele ontwikkelingen in de mbo-sector door gebruik te maken van diverse media.