Trainingen & Masterclasses

Bij een van onze trainingslocaties of in-company.

De MBO Academie organiseert naast Congressen & Evenementen al sinds 2010 trainingen, spelsimulaties en masterclasses voor alle medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs. Dit doen wij onder andere door het inrichten van kenniswerkplaatsen en designlabs. Wij stemmen ons aanbod voortdurend af op de actuele ontwikkelingen in de sector. Omdat ons scholingsaanbod dynamisch van karakter is adviseren wij u dan ook om onze website in de gaten te houden. Ons aanbod is zowel via open inschrijving als in-company te volgen. Uiteraard is de MBO Academie geregistreerd bij Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).Basis Auditoren Training

Training voor interne audits volgens het inspectiekader. 

Netwerkbijeenkomst Auditoren

Voor een ieder die al aardig bedreven is in het uitvoeren van interne audits en verdieping zoekt.

Didactische Vaardigheden

Ontwikkel jouw vaardigheden. Leer je hoe je studenten kunt activeren en motiveren.

Examencommissie en Examentaken

Maak taak- en rolopvattingen bespreekbaar en vertaal deze naar concrete werkafspraken. 

Monitoren Examenprocessen

Hoe monitor je een (praktijk) examen en borg je deugdelijke kwaliteit van examinering en diplomering.

Succesvol Adviseren

Hoe adviseer en begeleid je (onderwijs) teams.

Teamleider aan zet!

De verbinder van sturing, beleid en uitvoering, van strategie naar operatie.

Studieloopbaancoach

Omdat coachen veel meer met de loopbaanontwikkeling verbonden moet worden dan nu het geval is.

Masterclass Examineren

Uitwisselen van praktijkvoorbeelden en het delen van kennis en ervaringen.

Training op maat

Op zoek naar een training over een specifiek onderwerp? Neem contact op!

Back to Top