Leiding geven aan teams

 


Hoe kun je zelf interne audits binnen de instelling uitvoeren?

Het thema ‘teams aan zet’ mag zich in de mbo sector een grote belangstelling verheugen. Op basis van een programma van eisen, is er door de MBO­ Academie, een flexibel aanbod gecreëerd voor teamleiders en hun teams. In dit aanbod zijn interessante nieuwe zienswijzen, inspirerende gedachtes en theorieën opgenomen. Experts uit diverse vakgebieden en disciplines werkten mee aan deze opzet. Centraal in deze workshops is steeds: wat werkt in de praktijk van alle dag. In deze serie workshops, met modules van maximaal een dag, worden praktische en concrete ervaringen geordend en gedeeld.

Voor wie zijn deze workshops bedoeld?
De modules zijn in principe bedoeld voor (potentiële) leidinggevenden van teams in mbo instellingen. De deelnemers hebben vanuit hun functie direct te maken met de aansturing van onderwijsteams, of vervullen nu of straks deze rol in de teams aan zet.

Onderwerpen
We verkennen in een reeks van 7 bijeenkomsten, de dynamische wereld waarin de teams aan zet zich bevinden. De thema’s hebben betrekking op leiderschap en het functioneren van een team van professionals in een al dan niet gekantelde organisatie; vraagstukken die van belang zijn om te delen.

Er komt nogal wat bij kijken voor het team aan zet is en we allemaal vinden dat het goed loopt. Wat afgelopen jaren is gebleken van belang te zijn, naast de structuur, de besturingsfilosofie en de cultuur van de organisatie en het team, is vooral de soms lastig in te vullen rol van de coördinator of de leider van belang. Teams zijn niet als vanzelf aan zet, en het vergt anders sturen, anders kijken, anders doen en dus ook anders ‘zijn’. Het is van groot belang elkaar te waarderen en van elkaar te willen leren.

  1. Hoe nemen we samen een besluit en hoe sturen we in de gekantelde organisatie? hoe organiseren we de ‘control’ op basis van vertrouwen, waar vinden we de ruimte in de regels en de kaders?
  2. Hoe organiseren we de ondersteuning en de staf-lijn relatie, de faciliteiten en de infrastructuur?
  3. Hoe zorg je voor een flexibele inrichting van de administratieve- en logistieke organisatie, wat betekent een faciliterende rol van de staf?
  4. Hoe stellen we een team samen op basis van talenten en interesses,
  5. hoe gaan we om met diversiteit, de dynamiek en energie in de groep versus het individueel belang en de erkenning van de professional en het talent?
  6. Hoe stimuleren we de continue innovatie van het curriculum op basis van een onderwijsconcept voor de korte en vooral ook de lange termijn?
  7. Wat verstaan we eigenlijk onder de kwaliteit van de cultuur in een onderwijsteam van alle dag?


Opbouw van de modules
Elke module kent een vaste opbouw die bestaat uit 2 delen.

Deel 1 van 09.30 tot 14.30 – Verkenning van het vraagstuk.
In het eerste deel verkennen we samen de vraagstukken in het thema aan de hand van theorie, voorbeelden en ervaringen, en eventueel met hulp van experts op deelterreinen.

Deel 2 van 14.30 tot 16.30 – Delen van de ervaringen
Deel twee van de dag is facultatief en vooral gericht op verdieping of door gericht ervaringen te delen met andere collega’s van deelnemende colleges. Ook een aansluitend individueel gesprek met een coach is op verzoek mogelijk (niet inbegrepen in de prijs van de module)

Na afloop
De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. De trainer beoordeelt of voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. Voorwaarden zijn: minimale deelname aan 5 van de 7 modules, een actieve leerhouding tijdens alle trainingsdagen. Tevens hebben de deelnemers toegang tot een daartoe speciaal ingericht platform en toegang tot het ‘Landelijke netwerk van teamleiders'(i.o.)

Studiebelasting
6 contacturen + 4 uur zelfstudie per module

Wat kost het?
Elke module kost € 450,–.per deelnemer inclusief lunch.
Bij een gelijktijdige aanmelding van een tweede deelnemer uit dezelfde organisatie betaalt deze slechts €50,- per module. De modules van deelnemer 1 en deelnemer 2 zijn dezelfde. Je schrijft je steeds in voor de afzonderlijke modules die voor jou relevant zijn.

Wie is de trainer?
De modules worden verzorgt door mw. Ivonne Harmsen van EduChange B.V.

Direct aanmelden voor de komende training? Klik hier!
 

Back to Top