Masterclass Examineren

 


Uitwisselen van praktijkvoorbeelden en het delen van kennis en ervaringen

Doel van de training
Leren van elkaar staat in deze masterclass centraal. Veel aandacht wordt besteed aan het uitwisselen van praktijkvoorbeelden en het delen van kennis en ervaringen. Daarnaast willen wij je voorzien van inspiratie om anders naar examenprocessen te kijken. En ontvang je praktische tools, waarmee onderwijsteams handvatten en instrumenten krijgen om op een andere manier de diplomabeslissing te nemen.

Voor wie is deze masterclass?
Deze masterclass is geschikt voor medewerkers van MBO-instellingen die zelf examens afnemen in hun organisatie en/of lid zijn van een examencommissie. Ook beleidsmedewerkers en onderwijskundigen zijn welkom.

Het programma
De thema’s die in deze masterclass in elk geval aan bod komen zijn:

  1. Wat is de eigenheid van examineren in het mbo? Een beknopte historische schets maakt duidelijk hoe we de toekomst kunnen begrijpen.
  2. De wens van veel teams om anders om te gaan met examineren. Er is immers met het huidige toezichtkader meer ruimte de examinering en afsluiting anders in te richten. Dit vraagt ook om anders te kijken dan we gewend zijn. Kijken naar hoe we leren, de inrichting van het onderwijs en de wijze waarop de afsluiting georganiseerd is. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn:
  3. Welke bewijzen moeten er gedurende het proces verzameld worden, en hoe worden deze bewijzen ingezet om een afgewogen besluit te kunnen nemen?
  4. Hoe wordt feedback ingericht bij deze nieuwe manier van verantwoorden, zowel in het leerproces als in het besluitvormingsproces?
  5. En hoe ziet de borging van het geheel eruit? En wat is de taak en de rol van de examencommissie hierin?
  6. Wie neem je wanneer mee in dit proces. Hierbij moet gedacht worden aan teamleden, College van Bestuur, inspectie, afdelingsdirectie, eventueel examenleveranciers. Hoe maak je daar een plan voor?

 

Ook is er voldoende tijd voor kennisdeling en een gesprek met een ervaringsdeskundige op het gebied van anders verantwoorden van het diplomabesluit. Aan het einde van de middag ben je als deelnemer aan de masterclass voorzien van inspiratie, actuele kennis en handvatten om verder invulling te geven aan het proces dat moet leiden naar een deugdelijke kwaliteit van de examinering.

Trainingsdag
Donderdag 18 april 2024

Trainer
Paula Willemse i.s.m. een ervaringsdeskundige van een mbo-instelling.

Direct aanmelden voor de komende training? Klik hier!
 

Back to Top